Så jobbar vi

Då vårt arbete alltid utgår från vår kund och deras specifika behov och önskemål är inget projekt det andra likt.
Våra krav på kvalitet och att göra ett bra jobb är däremot alltid lika viktigt!

För att säkerställa detta arbetar vi till exempel efter checklistor som säkerställer att inget faller bort under ett projekt. Vi gör också interna kvalitetskontroller där vi granskar varandras arbeten avseende form, funktion och teknik och stämmer av detta emot en ev. webbstrategi och kommunikationskoncept samt kundens eller projektets kravspecifikation.

Varje projekt tilldelas alltid en projektledare och kundkontakt, oavsett dess storlek. Detta borgar för att det alltid finns någon som är insatt i projektet för dig som kund att bolla dina tankar, önskemål och idéer med. Detta sker under återkommande avstämningsmöten under projektets gång.

Vi har överlag ett professionellt, strukturerat och metodiskt arbetssätt. Vi arbetar internt med återkommande projektmöten och produktionsplanering. Vi är kvalitetsmedvetna och noggranna och vårt mål är att alltid leverera rätt sak på utsatt tid till avtalad kostnad.

Vi har en platt och kanske inte stor organisation, men detta ser vi som en stor fördel! Vi är snabbare i besluten och närmare våra kunder just tack vare vår småskalighet. Den kompetens och erfarenhet vi i företaget besitter, är ändå bättre än på många medelstora byråer. Vi har också ett stort nätverk med starka samarbetspartners inom ett flertal områden.

Vår arbetsmetod

Vi är kundfokuserade och vi arbetar kundorienterat. Ingen verksamhet är den andra lik – marknad, kulturer, målgrupper, individer, resurser och så vidare skiljer sig åt från kund till kund. Och inget projekt är det andra likt. Visst finns det ofta paralleller och likheter, där vi med vår långa erfarenhet har samlat på oss värdefulla insikter och kunskaper som kommer till nytta även i nya projekt.

Vi strävar alltid efter att arbeta utifrån en målstyrd process. Mätbara mål ger möjlighet till en mer kvalificerad uppföljning – ”blir effekten den önskade, ger lösningen det vi ville uppnå?” Det ger er (och oss) i sin tur underlag att göra rätt insatser och aktiviteter för att ytterligare förbättra resultat och effekter.

Metod och process anpassas utifrån dig som kund och er verksamhet och inte minst vilken typ av arbete vi gör för er. Var börjar vi vårt gemensamma arbete? Har ni gjort det strategiska arbetet, satt upp mätpunkter och angett målen, eller börjar vårt arbete tillsammans med det? Börjar vårt arbete med koncept och design följt av produktion? Eller söker ni stöd och kompetens för förvaltning av befintliga lösningar?

I genomförandet, dvs under utvecklingsfasen, strävar vi alltid efter att arbeta agilt. Det ger ett snabbt och effektivt arbete samtidigt som det bidrar till en hög kvalitetssäkring och minimerar risk att projektet inte når definierade mål. Vi definierar milstolpar och arbetar med regelbunden uppföljning av dem. Du som uppdragsgivare är delaktig i större eller mindre omfattning beroende på projekttyp och beroende på vad som passar er.

Läs mer om hur vårt arbetsflöde tillsammans med er kan fungera