Vi på Celebration

Vi skapar och utvecklar strategier, koncept, system och lösningar för en effektfull digital kommunikation som ger pengar tillbaka. Rent konkret innebär det att vi skapar informationsinriktade webbplatser, e-handel och kampanjer till modern marknadsföring i sociala medier.
De flesta är väl medvetna om betydelsen av en effektfull digital närvaro. Men många är inte medvetna om vad, när och hur. Många tillvaratar inte sina möjligheter och spenderar mycket resurser helt i onödna. Vi hjälper er med hela er digitala närvaro. Och vi vågar lova resultat och bättre effekt; t ex fler rätt besökare, ökad konvertering och fler prospekts för säljorganisationen att sätta tänderna i.

Långa samarbeten ger resultat

Många av våra samarbeten med våra uppdragsgivare sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ett förtroende som vi är väldigt glada över. Detta har lett till att vi kan bli ännu mer pricksäkra och kan nå än bättre resultat tillsammans. Vi kan er verksamhet, vi förstår varandra bättre och vi vet hur ni kan och bör kommunicera. För oss är det viktigt att det ska kännas bra. Man ska inte bara trygg i att vi skapar effekt och resultat. Det ska kännas bra i samarbetet. Det ska vara behagligt att arbeta tillsammans! Vi gillar långa samarbeten.

Vill du veta mer om oss?

Kontakta gärna Minja Stark
070 751 67 33 eller mejla till
minja@celebrationstudios.se

Minja Stark