Sourcecom

Långt samarbete som resulterat i såväl nytt kommunikationskoncept och webbplats såväl som marknadsföringsaktiviteter och löpande förvaltning och stöd till den interna marknadsfunktionen.
Sourcecom erbjuder smarta, säkra och kostnadseffektiva kommunikationslösningar med garanterad tillgänglighet inom IT-kommunikation, IT-säkerhet och UC – Unified Communication. Celebration har sedan 2006 arbetat med Sourcecoms digitala kommunikation och agerat bollplank åt den interna marknadsfunktionen. Vi arbetar med webbplats, sociala medier, sökmotoroptimering och  Adwords samt har löpande arbetsmöten med t ex uppföljning av besöksstatistik, åtgärder och idéer. Det nära samarbetet ger oss stor insikt i företaget och dess mål så att vi på bästa sätt kan stödja dessa i den digitala kommunikationen.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Minja Stark
070 751 67 33 eller mejla till
minja@celebrationstudios.se

Minja Stark

Webbplats

Syftet med webbplatsen är primärt att informera om företaget och dess tjänsteerbjudande vilket ska leda till att besökaren blir intresserad och tar kontakt. Sekundärt är webbplatsen ett stöd i rekrytering av ny personal samt att nå ut till press och omgivning med nyheter och evenemang. Som ett kunskapsföretag i en snabbföränderlig bransch är det viktigt för Sourcecom att visa sin spetskompetens samt erfarenhet och knowhow runt de lösningar de erbjuder. Målet med en ny webbplats var att visa besökarna just detta. Arbetet startade med att en informationsstruktur sattes och nytt innehåll definierades. Genom djupintervjuer med affärsområdesansvariga och specialister har Celebration arbetat fram texter till webbplatsen som både ska ge besökarna en bra bild av vad företaget erbjuder men också vara innehållsrikt, relevant och nyckelordsanpassat för att optimera innehållet för sökmotorer. En webbstrategi togs fram efter en analys av bland annat besöksstatistik för att ta reda på vad besökarna söker efter/vill göra då de besöker webbplatsen. Givetvis samlade vi också in och lyssnade till Sourcecoms egna behov. Utifrån detta definierades sedan webbplatsens funktionalitet i detalj.
För att spara tid för administration av innehåll som nyheter och evenemang valde vi att implementera Sourcecoms pressrum hos Mynewsdesk på webbplatsen. Sourcecom är beroende av duktig och kompetent personal och söker frekvent efter nya talanger. För att underlätta för besökaren att söka utlysta tjänster gjordes en integration emot LinkedIn via deras API. Med en knapptryckning kan besökaren se sin samlade profil från LinkedIn och komplettera detta med ett personligt brev och ansöka direkt, men de kan också ansöka genom vanligt formulär där de kan ladda upp CV som fil. För att besökare och leverantörer enkelt ska hitta till Sourcecom integrerades en kartfunktion från Google i sajten, i denna kan man utgå från sin position och få vägledning för att hitta eller se andra färdsätt för att komma till Sourcecoms kontor. Som publiceringsverktyg (CMS) används Litium Studio 4.5.1. Celebration har byggt webbplatsen med responsiv webbdesign, en teknik för att bygga webbplatser och -tjänster som fungerar bra och ser bra ut oavsett om de besöks via en dator, mobil eller surfplatta. Besök sourcecom.se

Produkter för funktionshindrade

Sourcecom har ett tilldelningsbeslut från Kammarkollegiets på telefoni. Ramavtalet ”Telefoniprodukter 2012” omfattar ett brett spektrum av produkter med tillhörande tjänster för landets myndigheter, stiftelser, landsting och kommuner. Produkterna som Sourcecom erbjuder är energisnåla trådlösa telefoner samt fasta och mobila telefoner som är anpassade för funktionshindrade personer. På mikrosajten kan man läsa om Sourcecom utbud på telefonisidan, ladda hem produktblad och göra en beställningsförfrågan via ett formulär.

Marknadsföring

Sourcecoms webbplats är optimerad emot sökmotorer, både tekniskt och med genomarbetat och relevant innehåll, och Sourcecom Adwords-annonser har också anpassats till det nya innehållet. På så sätt ska fler och fler besökare hitta till webbplatsen och läsa om Sourcecoms erbjudande och tjänster. Celebration har tagit fram kampanjupplägg för PPC-annonsering, genomfört analyser och optimerar löpande för att öka konverteringen. Celebration är även delaktiga i arbetet med pressreleaser, evenemang, Facebook och kampanjer i syfte informera om och marknadsföra Sourcecoms tjänster. Vi ansvarar för att kommunikationen hänger ihop i de olika kanalerna dvs att texter skrivs på ett sammanhängande sätt och att bildmanéret är konsekvent.