Handelns Utvecklingsråd

Handelns Utvecklingsråd önskade en webbplats som var mer modern, mer användarvänlig och där det var lättare för besökarna att hitta rätt bland den mängd information som publiceras rörande aktuell handelsforskning. De sökte en ny digital partner och hade också önskemål om en ny mer flexibel och lättanvänd webbplattform.

Vi på Celebration fick uppdraget att ta fram en ny webbplats för Handelns Utvecklingsråd. Efter ett inledande strategi- och konceptarbete sattes mål för webbplatsen, informationsstruktur bestämdes och design för webbplatsen togs fram.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Minja Stark
070 751 67 33 eller mejla till
minja@celebrationstudios.se

Minja Stark

Strategi & koncept

Inför utvecklingsarbetet för den nya webbplatsen genomförde vi ett strategi- och konceptarbete tillsammans med Handelns Utvecklingsråd.

Arbetet började med en nulägesanalys av dåvarande webbplats då vi tittade på besöksstatistik, innehåll, kommunikation, uttryck och konverteringspunkter. Därefter genomfördes workshops tillsammans med Handelns Utvecklingsråd. Syfte och övergripande mål med webbplatsen bestämdes, samt att vi bröt ner dessa i målsättningar och mätpunkter. För att få en ökad förståelse för besökarnas behov gjorde vi en analys av målgrupperna och identifierade personer ur dessa. Vi tittade på närvaron i andra kanaler – exempelvis hur vi skulle kunna tillgängliggöra Handelns Utvecklingsråds material i sociala medier för ökad spridning. 

Under konceptfasen anpassade vi befintlig grafisk profil för det digitala. Innan vi började arbeta med look and feel i detalj togs ett antal wireframes fram. Med syfte att visualisera hur informationen skulle strutkureras och hur vi tänkt att besökaren ska använda webbplatsen. Vi ville underlätta för besökare att hitta i den stora informationsmängd som publiceras relaterat till den forskning inom handelsområdet som Handelns Utvecklingsråd årligen delar ut pengar till.

Responsiv webbplats och ökad användarupplevelse

”Verksamheten och mängden information har vuxit mycket sedan starten runt 2007 då den första hemsidan togs fram, så vi kände att vi behövde göra ett rejält omtag. Den nya hemsidan får dels ett modernt och luftigt utseende med mer färg och bilder samtidigt som den ökade mängden information struktureras och visas på ett bättre sätt. Vi valde även en responsiv lösning för att göra webbplatsen mer användarvänlig för den ökande mängden användare som besöker oss från surfplattor och mobiler.

Jag har upplevt Celebration som en kreativ och lyhörd partner som har funnits med under hela processen och både lyssnat och gett värdefulla råd för att skapa en attraktiv sajt.”

Jenny Dahlerus, informatör och ansvarig för projektet på Handelns Utvecklingsråd

 

Ett önskemål från Handelns Utvecklingsråd var att få en lättarbetad och flexibel webbplats med bra stöd för redaktören att arbeta med och fylla på information i och gärna en open source-plattform. Som publiceringsverktyg valde vi därför WordPress med plugins för dynamiskt innehåll, fritt skapande av formulär, hantering av metadata för sökmotoroptimering och liknande.

Webbplatsen är responsiv och har hög tillgänglighet, bland annat har en funktion för textförstoring lagts till och webbplatsen fungerar bra i verktyg för skärmuppläsning.

Stor vikt har lagts vid att underlätta för besökare att hitta i den stora informationsmängd som publiceras relaterat till den forskning inom handelsområdet som Handelns Utvecklingsråd årligen delar ut pengar till. Sökfunktioner finns specifikt skapade för att underlätta att hitta rätt bland de många forskningsprojekt och publikationer som finns på webbplatsen. Alla listor över projekt och liknande är utöver det möjliga att filtrera och/eller sortera på flera olika sätt för att enklare nå mottagaren med för dem relevant information.

Resultatet blev en stor förbättring, både för hur redaktören kan arbeta med webbplatsen, men framförallt för besökaren.

Se resultatet på www.hur.nu