Envac

Helhetsansvar för koncernens webbplatser runt om i världen.
Utöver det förvaltningsansvar för intranät och utveckling av flera lokalt anpassade webblösningar.

Envac AB är ett svenskt företag med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering, och ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Idag är man den globala marknadsledaren inom avfallshantering med vakuumteknik.

Sedan 2006 har Celebration hjälpt Envac med sin digitala kommunikation. I nära samarbete med Envacs interna webb- och marknadsavdelning har vi tillsammans genomfört ett flertal projekt, både publikt och internt. Uppdragen har varierat från marknadsföring och sprida information till verktyg och funktioner för att ge stöd åt Envacs säljare och servicekår.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Minja Stark
070 751 67 33 eller mejla till
minja@celebrationstudios.se

Minja Stark

Webbplatser för koncernen och Envacs lokala marknader

Celebration har tagit fram koncept, design och informationsstruktur för såväl koncernen som för de marknadsspecifika webbplatserna med möjlighet till lokal anpassning och anpassat innehåll. Detta ger Envac möjlighet att nå ut med företagsinformation såväl som riktad information på lokala språk och med innehåll och tjänster riktade emot respektive marknad.

Fokus är att lyfta Envacs produkter och tjänster och de fördelar och värden som skapas i samhället genom att använda dem. För att visa bredden av användningsområden, system, typ av sopor som kan hanteras i systemen och den geografiska spridningen har referenserna fått rätt stort utrymme. Som besökare kan man filtrera på länder och användningsområden. Och vill man så kan man med hjälp av en kartfunktion förfina sin sökning genom att få fram system som hanterar vissa typer av sopor.

Givetvis erbjuder webbplatsen också kontaktvägar till nyckelpersoner, nyheter och en pressavdelning.

Envacs koncernwebbplats envacgroup.com

Intern referensdatabas

Hela Envacs referensdatabas presenteras på en inloggninsskyddad mikrosajt. Här kan projektledare på Envac ta fram relevanta referenser då man prospekterar ett nytt projekt. I ett enkelt och intuitivt gränssnitt kan snabbt filtrera fram tidigare genomförda projekt baserat på exempelvis antal hushåll, användningsområde, typ av system, land och typ av avfall som hanteras. Det går också att filtrera fram projekt med hjälp av ett taggmoln där de mest använda nyckelorden för referenserna visas.

Referenssidorna består av fakta om projektet, data, bilder, planskisser och nyckelord. All information på dessa sidor kan man exportera som PDF:er och infoga bland sina andra prospekteringsdokument.

Envacs 50-årsjubileum

2011 firade Envac 50-årsjubileum eftersom man 1961 installerade det första sopsugsystemet i världen på Sollefteå skjukhus. Systemet är forftfarande i drift med många originaldelar från det tidiga 60-talet. Vi hoppas att Envac firade detta under hela 2011. En del av firandet bestod i en kampanjsajt vars syfte var att kortfattat berätta om världens första sopsugsystem, Envacs historia och sophanteringens utveckling från 3000 f.Kr till dags dato.

Celebration tog fram koncept, designade och utvecklade jubileumssajten.

Webbaserad tjänst för Envac Service

Celebration har utvecklat en tjänst där Envac Services kunder kan logga in och se specifik information om just den anläggning som finns i deras område. Här kan de se statistik (bl a energiförbrukning), göra felanmälan, se meddelanden och få driftsinformation samt hitta fakta om den aktuella anläggningen.

Förvaltning av intranät

Celebration har under åren haft uppdraget att förvalta och nyutveckla Envacs intranät. Här delar Envacs anställda på samtliga marknader information, dokumentation, ritningar, bilder och annat relevant som kan vara relevant och nyttigt att ha till hands i det dagliga arbetet. Interna nyheter från ledningen och de olika marknaderna publiceras också här.