Arbio

Celebration har genomfört ett flertal projekt för Skogsindustrierna, Svenskt Trä och SLA som är förbund inom Arbio.

Arbio AB är förbundens Skogsindustrierna, Trä- och Möbelföretagen (TMF), SLA och Grafiska Företagens Förbund gemensamma servicebolag.

2008 fick Celebration uppdraget att ta fram en webbstrategi och koncept för Skogsindustrierna och har sedan dess även varit deltagit i ett flertal för Skogsindustrierna, TMF och SLA. Uppdragen har innefattat rådgivning och utveckling av digital kommunikation, strategi, koncept och interaktionsdesign.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Markus Ojanperä
070 825 41 30 eller mejla till
markus@celebrationstudios.se

Markus Ojanperä

SKGS - Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är basindustrins energisamarbete. I samarbetet ingår de fyra branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, SveMin och Jernkontoret. SKGS spelar en viktig roll i att företräda basindustrins intressen och för att verka för politiska beslut som ger basindustrin konkurrenskraftiga villkor.

Behovet att uppdatera den visuella och teniska plattfromen till något nytt och modernt var stort. De tre primära ledorden som sattes upp var: trovärdigt, enkelt och lättillgängligt.

Celebration har tagit fram en uppdaterad grafisk profil och ny webbplats för SKGS. Webbplatsens huvudsakliga innehåll består av debattartiklar, fakta, rapporter, remisser och pressmeddelanden för att skapa debatt och opinion. Arbetet med webbplatsen bestod av att ta fram koncept och design samt att utveckla den nya webbplatsen, som är byggd på WordPress. Webbplatsen har också utvecklats med responsiv design för att fullt ut fungera oavsett besökarens enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon).

Besök skgs.org

Skyddad Skog

Skogsindustrierna gav Celebration uppdraget att ta fram ett koncept och informationsstruktur Skyddad Skogs webbplats. Tillsammans med Sveriges största skogsägare Bergvik Skog, Holmen Skog, SCA Skog, Statens Fastighetsverk, Sveaskog och Svenska Kyrkan vill Skogsindustrierna sätta skogens pärlor i centrum. Man vill visa att skogsägarna bedriver ett hållbart skogsbruk.

På webbplatsen redovisar skogsindustrin sitt arbete med biologisk mångfald på ett helt nytt sätt genom en karttjänst som ska ge en tydlig bild av och ge information om skyddade skogsområden i Sverige.

Tjänsten visar förutom formella skydd som nationalparker, naturreservat och biotopskydd även bolagens egna skyddade områden – de frivilliga avsättningarna. På kartan kan man filtera fram olika typer av avsättningar och söka på ort/kommun, samt möjlighet att dela med sig av sin filtrering. Webbplatsen ska i övrigt informera om Skyddad Skog och rapporten Levande Skogar, som är en mycket viktig del i branschens gemensamma satsning på biologiskt mångfald. Dessutom beskrivs skogsföretagens arbete med exempelvis åtgärdsprogram för hotade arter och naturvårdshänsyn.

Besök skyddadskog.se

Skogsindustriernas webbplats

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Inför utvecklingen av en ny webbplattform för organisationerna inom Arbio önskades ett nytt koncept, ny informationsstruktur och en webbstrategi för organisationen.

Webbplatsens innehåll är stort och här kan man bland annat hitta information om förbundet, dess medlemmar, branschfakta, arbetsgivarfrågor, remissvar och förbundets ståndpunkt kring energi, forskning, miljö, klimat etc. Här finns även en hel avdelning som riktar sig till skolor med information för både studerande och lärare.

Arbetet genomfördes med flera workshops och slutlig presentation av skisser och koncept för Arbios ledningsgrupp. Utveckling av hemsidan skedde sedan av Litium Affärskommunikation och implementerades i publiceringsverktyget Litium Studio.

Besök skogsindustrierna.se

Svenskt Trä

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Svenskt Trä är en verksamhet inom bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna.

På webbplatsen kan man bland annat finnas hjälp för den som t.ex. vill bygga en altan, fakta och inspiration om träbyggande för arkitekter och övriga byggsektorn, samt studiematerial för gymnasier och högskolor. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta fram trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material.

Webbplatserna för Tidningen Trä och Träpriset, som ingår i Svenskt Trä, infogades också i det nya ramverket.

Möbelfakta

Möbelfakta är en kravpaketering för möbler som ska vara till hjälp, oavsett om du är möbelproducent, underleverantör, upphandlare, återförsäljare eller konsument.

Inför nya Möbelfakta hade en helt ny kommunikationsplattform tagits fram och den grundade sig på de tre kravområdena; kvalitet, miljö och socialt ansvar. Man ville genom detta uppdaterade referens- och märkningssystem, som därmed blev synonymt med professionalitet och kvalitet ända till sista ledet hos slutanvändaren, spegla omvärldens krav. Här finns bl a information om syfte och mål utifrån de tre kravområdena, guider för tillverkare som vill använda märkningen och presentation av möbler som erhållit och tillverkare som får använda Möbelfakta-märkningen.

Skogsindustrierns medlemskarta

Skogsindustriernas medlemmar och produkter presenteras geografiskt på en Sverige-karta med Google Maps API. Syftet med kartan är att dels visa mängden av olika medlemsföretag samt den geografiska spridningen – det finns pappersbruk, sågverk och träindustri från Ystad till Pajala.

På kartan kan man genom några få klick få fram medlemsföretag inom en ett visst produktionsområde och även förfina sin sökning på produktnivå; exempelvis vilken typ av papper eller pappersmassa framställs inom företaget eller vilka träslag arbetar man med.

Medlemsföretagen presenteras med kontaktuppgifter, webbadress, produkter, total kapacitet, avrundad produktion och koncerntillhörighet.