Säkerställ mål och effekt med webbanalys

Den digitala världen är i ständig rörelse och för att säkerställa att man ligger i linje med, eller förhoppningsvis över, de mål man har satt, så är det avgörande att man kontinuerligt stämmer av och analyserar trafik, beteende och tekniska förutsättningar till, på och från webbplatsen. Trafikanalysen är en viktig del i det strategiska arbetet.
Celebration Webbanalys
Det är inte alla som har resurser eller behov av att anställa en webbanalytiker. Det kan också vara så att arbetsbördan är för omfattande för er webbanalytiker. Oberoende av vad era behov är, så hjälper vi er. Vi är certifierade i Google Analytics samt har ett nära samarbete med Google, så vi är uppdaterade på alla förändringar som sker.

Syfte

Det primära syftet är att säkerställa att man får ut den effekt man vill av sin digitala närvaron och kommunikation, samt att man uppnår målen som är satta. Utifrån era behov så kommer vi överens om arbetet vi ska utföra. Vi rekommenderar att en analys av webbplatsen genomförs minst 4 gånger per år. I analysen kommer vi bl.a. med rekommendationer på åtgärder som positivt ska verka för att era mål uppnås.

Det här kan vi hjälpa er med

 • Ta fram en mätplan (om inte sådan finns)
 • Ta fram tydliga mål (KPI:er) för er webbplats
 • Genomföra en hälsokoll - för att se till att befintlig implementation fungerar som den ska.
 • Lägga till spårning, om det behövs
 • Implementera Google Tag Manager
 • Migrera till Universal Analytics
 • Koppla ihop Google Analytics med Adwords och Search Console
 • Utbildning av Google Analytics
 • Analys av hemsidan
 • Ta fram anpassade rapporter för olika mottagare
 • Sätta upp dashboards, custom reports och funnels

Genomförande

Första steget:

Det första vi behöver veta är vilka KPI:er ni har, dvs vilka mål som är uppsatta för er webbplats. Finns det inga tydliga mål idag så kan vi hjälpa er att ta fram dessa. Det är ingen poäng med att samla in data om man inte har en tydlig bild på vad man vill uppnå.

Andra steget:

När det är gjort så är nästa steg att göra en hälsokoll av webbplatsen, detta gör vi för att säkerställa att alla skript är rätt implementerade och samlar in den data som är önskad. I det här skedet lägger vi till spårning om det är något som behövs kompletteras för att kunna mäta mot era uppsatta mål. Är det så att ni idag inte använder er av ett analys-verktyg eller har bestämt er för att byta verktyg, så hjälper vi er med det.

Tredje steget:

Nu har vi kommit till analysdelen. Något som är viktigt att ha i bakhuvudet är att vad besökaren gör och vad besökaren upplever är inte alltid samma sak...

Några saker som vi tittar på

 • Analys utifrån uppsatta mål
 • Beteende hos besökaren
 • Beteende utifrån ett tekniskt perspektiv
 • Trafikkällor och hur de konverterar
 • Bounce Rate (avvisningsfrekvens)
 • Viktiga landningssidor
 • Exitsidor
 

Varifrån kommer besökarna?

Det är viktigt att veta varifrån besökarna kommer så man marknadsför sig i rätt kanaler. Där tittar vi också på olika attributionsmodeller för att se vilka källor som bidrar till de givna målen.

Vilka är besökarna och vad gör de på webbplatsen?

Hur rör sig besökarna på er webbplats, finns det några flaskhalsar på webbplatsen. Hur skiljer sig beteendet hos besökarna, utifrån trafikkälla, device m.m.

Var lämnar besökarna webbplatsen?

Vi tittar på om besökarna lämnar webbplatsen innan de uppnått de önskade målen, och i så fall vad det kan beror på.

Resultat

Analysen presenteras under ett gemensamt möte med er som uppdragsgivare där vi går igenom de olika punkterna som har analyserats. Detta för att se vilka eventuella åtgärder som kan behöva genomföras för att nå bättre effekt. Ett exempel är A/B-tester, som vi utför, om så önskas. Det är något som vi rekommenderar att man gör löpande för att hela tiden optimera webbplatsen mot uppsatta mål samt för att öka användarvänligheten hos besökaren.

Har vi övertygat dig om nyttan med webbanalys?

Kontakta gärna Tania Granhagen
073 339 34 25 eller mejla till
tania@celebrationstudios.se

Tania Granhagen