Så gör vi det

Vi är kundfokuserade och vi arbetar kundorienterat.
Ingen verksamhet är den andra lik - marknad, kulturer, målgrupper, individer, resurser och så vidare skiljer sig åt från kund till kund. Och inget projekt är det andra likt. Visst finns det ofta paralleller och likheter, där vi med vår långa erfarenhet har samlat på oss värdefulla insikter och kunskaper som kommer till nytta även i nya projekt.Uppstart

Vi lär känna er som kund och få en god insyn i er verksamhet, era mål och visioner. Vi tittar på företagets nuläge, position, erbjudande och affärsverksamhet. Allt för att vi framåt ska kunna arbeta proaktivt och genomföra projekt med god förståelse för er verklighet och omvärld.Strategi & handlingsplan

Genom workshops tillsammans med er tar vi fram strategi och målformulering för er digitala kommunikation. Detta ger oss en gemensam klar bild av mål och syfte med de val och projekt som genomförs och att de hänger ihop med er övergripande strategi.Koncept & design

Med utgångspunkt i strategi, målformulering och ert varumärke tar vi fram ett koncept bestående av bl a informationsstruktur, innehåll och funktionalitet samt ett design- och copymanér. Därefter konkretiseras konceptet visuellt och med en interaktionsdesign.Produktion & utveckling

Nu tar genomförandet vid. Våra utvecklare jobbar med moderna framtidssäkra tekniker och gällande standarder. Utveckling sker, där det är möjligt, iterativt och gärna med produktion av en dummy. Under hela projektet sker avstämningar regelbundet med er som kund.Innehållsarbete

Innehåll i form av text, bild, illustrationer, interaktivt material och video skapas och anpassas för lösningen. Allt detta med utgångspunkt i de riktlinjer som utformats under koncept & design-fasen.Dokumentation & utbildning

Vi skapar dokumentation över genomförd lösning, hur just er lösning ska förvaltas och uppdateras, och går igenom denna med er vid en överlämning. Bygger vår lösning på en extern produkt hjälper vi er att hitta en generell utbildning för denna.Lansering

När innehållsarbetet är avslutat och allt är färdigtestat och avstämt mot er strategi och framtaget koncept är det dags att driftsätta projektet – göra en lansering. Nu drar vi även igång alla trafikdrivande åtgärder. Dags att fira ett lyckat projekt!Utvärdering & uppföljning

Någon månad efter lansering utvärderar vi projektet, internt och gemensamt med er avseende hur det har gått och hur ni upplevt arbetet och upplever resultatet. Vi stämmer av mot de mål vi satt upp för projektet; exempelvis besökssiffror, besökarbeteenden och konverteringar.Kalibrering & utveckling

Efter lansering börjar arbetet med sökmotoroptimering och analyser av besöksstatistik. Vi erbjuder en proaktiv förvaltning av lösningen. Vi driver fram idéer tillsammans med er i syfte att förbättra eller vidareutveckla med utgångspunkt i analyser och den strategi och målformulering som tagits fram.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Minja Stark
070 751 67 33 eller mejla till
minja@celebrationstudios.se

Minja Stark