DET HÄR GÖR VI

Våra lösningar innefattar allt från stora informationsinriktade webbplatser, e-handel och kampanjer till modern marknadsföring i sociala medier. Vi innehar kompetenser i hela spektrumet från analys och strategiskt arbete, via koncept och design till teknisk utveckling och produktion. I vissa case arbetar vi i ett helhetsåtagande med alla delarna och i andra med bara någon del. Löpande arbete sker också med förvaltning samt marknadsföring genom till exempel SEO-arbete eller annonsering.E-handel

Celebration har lång erfarenhet av e-handel för både B2C och B2B.


Tekniskt är det buslätt att starta e-handel. Det kan "alla". Att skapa ett koncept som verkligen tillvaratar möjligheterna och driver försäljningen kräver erfarenheter, insikter och kunskaper. Det har vi på Celebration.

Vi arbetar med några av de största e-handelsplattformarna och samarbetar med trygga betalningslösningar. Vi gör också integrationer med externa system såsom affärs- och bokningssystem.

Du ska inte bara välja er samarbetspartner utifrån tekniska perspektiv. För att bli framgångsrik är affärserfarenhet viktiga faktorer. Det har vi.Webbplatser & mobila lösningar

Webbplatsen är navet, inte bara i den digitala kommunikationen utan i kommunikationen totalt sett.


Vi skapar affärsdrivande och varumärkesstärkande webbplatser med utgångspunkt i en genomtänkt strategi för er verksamhet med koncept och design som förverkligar strategin. Informationsstruktur, arbetssätt och fortsatt utveckling är andra viktiga pusselbitar för en framgångsrik webbplats.

Vi arbetar med plattformar och tekniker som är framtidssäkra, mobilanpassade och sökmotorvänliga.Strategi & målformulering

Vår filosofi är enkel: ”Tänk först och gör sen”. I takt med alla nya digitala kanaler som uppstår blir det än viktigare att ha ett tydligt syfte och en plan med sina initiativ. Att tydligt definiera målgrupp, målsättningar och effektmål.


Digital strategi

Vi hjälper till att forma en digital strategi som utgår från er och passar er verksamhet och förutsättningar. Med en bra strategi i grunden skapar vi förutsättningar till en mer effektfull digital närvaro som ger mer resultat och högre effekt. Som ger pengar tillbaka.

Analyser!

I vårt strategiarbete ingår en nulägesanalys då vi tittar på nuvarande webbplats och hur statistiken för den ser ut. Vi gillar ju data och vill gärna basera våra lösningar på detta. Vi vill självklart även lära känna målgruppen, vilket vi gör genom både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Effektmål

Genom strategin för er digitala kommunikation formulerar vi syfte, mål och nyckeltal. Det gör vi utifrån er verksamhet, era och slutanvändarens behov samt vad ni vill uppnå. Tillsammans sätter vi mätbara effektmål och specificerar hur ni ska nå ut till och attrahera rätt besökare samt hur ni ska öka konverteringsgraden.Analys & uppföljning

När projektet är klart börjar arbetet med att driva kommunikationen, att optimera och maximera effekten.


Med analys och regelbunden uppföljning identifierar vi åtgärder och förbättringar som relaterat till syfte och mål ger högre effekt. Ett styrmedel och beslutsunderlag för framtida åtgärder.

Vi arbetar med webbanalys, besökaranalys, konverteringsanalys, skapar nulägesanalyser och genomför användatester för att ta reda på hur din webbplats används och uppfattas men kanske främst hur den kan förbättras och optimeras mot högre konvertering dvs ge mer effekt. Ibland är vårt uppdrag att rent konsultativt ge en "second opinion". Både att utvärdera vad man har och gör idag samt vad man kan utveckla eller förbättra och vilka tänkbara effekter man kan skapa relaterat till insats.

Läs mer om webbanalysAdwords

Med Google AdWords marknadsför vi ditt företag eller e-handel. Annonseringen anpassar vi efter ert erbjudande och de mål som satts upp för er verksamhet och webbplats med syfte att öka konverteringen. Vi kan genom AdWords nå rätt personer, dvs din målgrupp, vid rätt tillfälle. Detta är en annonseringsform som är mätbar samt flexibel på så sätt att vi kan justera och optimera annonseringen löpande för att nå maximal effekt. 
Utbildning

Vi erbjuder utbildningar som kan hjälpa dig att hålla din webbplats vid liv, förstå besökarnas beteende och förbättra din digitala närvaro.


Utbildningar som syftar till att ge dig bra verktyg för och underlätta det dagliga arbetet med administration av webbplatsen, webbanalys och liknande. Utbildningar genomförs i grupp eller för enskild person och anpassas alltid utifrån era behov och önskemål. För att du ska få reella verktyg för att bidra till en effektfull digital kommunikation innehåller alltid utbildningstillfället tid för att titta på dina frågor och de utmaningar just du står inför.

Vi håller i utbildningar i Google Analytics, AdWords, sociala medier samt för redaktörer som jobbar i exempelvis WordPress, Litium Studio och UmbracoSociala medier

Hur ni ska kommunicera, i vilka kanaler och på vilket sätt ni ska nå ut till era målgrupper?


Ska ni bedriva kundtjänst via Twitter? Eller låta fans på Facebook delta i diskussioner runt era produkter och tjänster? Kan ni driva trafik till sajten och öka konverteringen via Instagram, Pinterest eller Youtube? Passar det för er att arbeta med Linkedin?

Vi hjälper er att formulera och upprätthålla rätt strategi för sociala medier, både övergripande och för specifika medier. Vi hjälper er att utvärdera ”hur, var varför och när”.Marknadsföring

Syns man inte så finns man inte? Till viss del är det förstås sant. Men det handlar inte enbart om att synas, utan också att synas på rätt sätt. HUR, VAR, VARFÖR och inte minst NÄR är frågeställningar vi hjälper er besvara för att öka er synlighet, kännedom, antal besökare och konverteringsgrad.


AdWords

Med Google AdWords marknadsför vi ditt företag eller e-handel. Annonseringen anpassar vi efter ert erbjudande och de mål som satts upp för er verksamhet och webbplats med syfte att öka konverteringen. Vi kan genom AdWords nå rätt personer, dvs din målgrupp, vid rätt tillfälle. Detta är en annonseringsform som är mätbar samt flexibel på så sätt att vi kan justera och optimera annonseringen löpande för att nå maximal effekt. 

Sociala medier

Med en strategi anpassad efter er verksamhet och era förutsättningar hjälper vi er att nå ut till era kunder och intressenter i sociala medier. Vi tittar på hur vi kan skapa intresse kring er, öka kännedomen om er eller driva trafik till er webbplats. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Google+, Mynewsdesk – kanalerna är många och vi hjälper dig med hur, var, varför och när för en effektiv kommunikation som ger resultat.Sökmotoroptimering - SEO

Förutom att tekniskt se till att webbplatsen har förutsättningar att hittas av sökmotorerna behöver man ha en välgenomtänkt taktik kring sökord, texter och sökfraser för att ge användaren relevanta träffar.


Vi optimerar struktur och innehåll på webbplatsen och vi säkerställer att webbplatsen kan tolkas korrekt av sökmotorerna. Arbetar ni med oss som digital partner tar vi gärna ansvaret för sökmotoroptimeringen. Eftersom vi både besitter de praktiska kunskaperna och kunskaper om er verksamhet blir det både effektivt och effektfullt.Kommunikation & innehåll

Tillsammans med användarupplevelsen är ett relevant innehåll det som besökaren tycker är allra viktigast. Vi hjälper er definiera och ta fram ett enhetligt innehåll för er digitala kommunikation. Det är viktigt att även innehållet tar sin utgångspunkt i ert uttryck, era grundvärden och i er affärsidé.


Text

Text för webben ska vara säljande, fängslande och vara sökmotoroptimerad. Just sökmotoroptimering är idag en viktig del i marknadsföringen. Vi vet hur man gör för att lyckas med detta. Storytelling, där fakta möter känslor i en bra berättelse, är också ett fantastiskt kommunikationsverktyg, tycker vi.

Bild

Foto och illustration är viktiga beståndsdelar för en bra och lyckad kommunikation. Bildspråket ska vara genomtänkt, enhetligt och genomarbetat. Bild handlar även om färg som både konkurrensmedel och kommunikationsverktyg. Vi ser till att bilden förstärker kundupplevelsen.

Film

Film är ett suveränt sätt att förmedla information, känslor och kunskap då ord inte riktigt räcker till. Dessutom kan man enkelt sprida sina filmer i sociala medier. Vi hjälper dig med dina filmer – från manus/storyboards till produktion, redigering och post-production. Teknisk utveckling & produktion

De flesta av våra projekt eller lösningar innehåller anpassade funktioner och tjänster. Ibland tillgodoser de färdiga lösningarna och produkterna som finns inte de behov som våra kunder har. Då identifierar vi, ofta tillsammans med er, en lämplig teknisk lösning för detta och utvecklar kundunik funktionalitet och ibland hela system. Våra utvecklare har stor kompetens inom teknisk utveckling och gränssnitt, men också erfarenheten som kommer av att arbeta med många olika typer av projekt och vitt skilda kunder. Det är guld värt.


System- och webbutveckling

Med vår erfarenhet av avancerad webbutveckling och 100-tals digitala projekt i ryggen kan vi identifiera den lösningsmetod och teknikplattform som passar er verksamhet, era förutsättningar och er målsättning bäst. Vi är experter som vet vikten av att utveckla framtidssäkra och funktionella lösningar.

Integrationer

Det kan handla om integrationer mellan färdiga system, utveckling av nya system eller anpassningar av funktioner. I arbetet utnyttjar vi befintliga API:er eller skapar egna webbtjänster för att få rätt förutsättningar och nå rätt resultat.Koncept & Design

Vi lägger stor vikt vid att skapa ett koncept som förmedlar känsla, förstärker ert budskap och varumärke. Ett koncept som attraherar, väcker positiva associationer och tillför kunder och skapar värde.


Koncept

Utifrån strategi, effektmål och idé tar vi fram ett övergripande kommunikationskoncept och designmanér bestående av bland annat konceptskisser, moodboards, scenarios. Kundupplevelsen av ditt varumärke och företag är ytterst viktig för oss och den måste överensstämma i samtliga berörelsepunkter med er.

Design

Det är skillnad på ”design” och ”design”. En design är inte bra bara för att den tilltalar ögat. För att förvalta era besökare måste den också vara funktionell och bygga på ett väl genomarbetat koncept. I designarbetet får vi till fullo utnyttja vår kreativa sida för att skapa en genomtänkt datadriven design.

Användarupplevelse

En grundläggande del av vårt och designarbete är användarupplevelsen. En väl formulerad strategi och genomtänkt koncept i kombination med en bra interaktionsdesign i grunden kommer dina besökare att förvaltas väl och ger en högre konvertering.Förvaltning & support

Arbetet tar inte slut i samband med lansering, det är nu utmaningen börjar. Er digitala kommunikation måste ständigt hållas levande, relevant och intressant. Vi bidrar med dagligt innehållsarbete, strategiska förändringar och konverteringsoptimering.


Optimering

Förvaltning är inte bara att hantera det befintliga innehållet och lösningen, utan ständigt sträva efter att förbättras och utvecklas. Att vi, tillsammans med er eller på egen kammare, aktivt driver på utvecklingen för att förbättra kommunikationen med era kunder och besökare genom de digitala kanalerna.

Teknisk förvaltning

Våra systemutvecklare håller löpande koll på er webbplats och e-handel. Det sker en ständig utveckling hos alla plattformsleverantörer och behöver ert publiceringsverktyg eller e-handelsplattform uppgraderas ser vi till att göra det. Förvaltningen innebär också att vi regelbundet tittar på om vi genom teknisk utveckling kan öka användarupplevelsen. 

Support

Vi finns här för våra kunder och agerar gärna support. Det kan gälla allt från teknisk support till stöd för olika slags redaktionellt arbete. Vi tycker att det är helt naturligt att du som kund vänder dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp.

Intresserad?

Kontakta gärna Minja Stark
070 751 67 33 eller mejla till
minja@celebrationstudios.se

Minja Stark