Content marketing

Vill du ha hjälp med att ta fram en innehållsstrategi för företagets kommunikationskanaler? Vi har över tio års erfarenhet av digital marknadsföring.
Celebration Content Marketing_2

Vad är Content Marketing?

Förenklat uttryckt handlar det om innehållsmarknadsföring. Det vill säga att strategiskt marknadsföra sig genom ett innehåll utan att det uppfattas som reklam. Vi vill beskriva det som en marknadsföringsmetod för att attrahera och behålla kunder genom relevant innehåll. Distribuerat främst via företagets egna kommunikationskanaler.

Fördelar med Content Marketing

En av fördelarna med Content Marketing är att ni möter er målgrupp på deras villkor, och ur ett sökmotormarknadsförings-perspektiv är det alltid gynnsamt med relevant innehåll (Google älskar att indexera innehåll!). Förr räckte det att kommunicera genom reklam och köpa annonsutrymme för att pusha ut sitt budskap. Men i det nya digitala landskapet erbjuds annonsörer att med stor träffsäkerhet nå ut till en relevant målgrupp, både snabbare och mer kostnadseffektivt.

Det här kan vi hjälpa dig med

Med utgångspunkt i ert erbjudande, i er kommunikations- och affärsstrategi skapar vi redaktionellt innehåll och digital pr för er målgrupp. Med fokus på mottagarens villkor ser vi till att ert innehåll visas i rätt kanaler, dvs. där er målgrupp finns, och att det redaktionella innehållet underhåller kundrelationen längs hela kundresan från intresse till köp.

Exempel på redaktionellt innehåll kan vara:

  • Webbteveserie, vi dramatiserar ett berättande där produkten får en huvudroll
  • Ett paket med artiklar med referenskunder som berättar om sina erfarenheter av att använda er produkt/tjänst
  • Infografik; för att på ett förenklat sätt förklara hur produkten/tjänsten fungerar och är uppbyggd
  • En guide till vad man som kund behöver tänka på innan själva köpbeslutet
  • En radiopod där kunder och experter intervjuas om erfarenheter och exempelvis branschutvecklingen

Exempel på kanaler kan vara:

  • Blogg med innehåll kring era produkter/tjänster
  • Webbplatsen, sidor och nedladdningsbart material
  • Nyhetsbrev via e-post
  • Egen YouTube-kanal med exempelvis instruktionsfilmer, produktbeskrivningar etc.
  • Facebook, Linkedin och Instagram

Vill du veta mer?

Kontakta gärna
eller mejla till